Sunday, January 3, 2016

සිංහ කේසර

පින් මන්ද රංග භූමිය තුල
සිංහ සීවලී ට පෙම් බැඳි  
ගල් ලෙනද බිඳ ලා
ඇයත් කැටුව ලෙනට සමුදුන්
සිංහ බා.....
ඔබ ඇත්තෙන්ම සිංහයාට බයද???
                                                     

No comments:

Post a Comment